Golijada na prvom danu u Ivaniću, danas organizirana Plava noć